Pa bynnag fath o ddysgu proffesiynol yr ydych yn chwilio amdano, y mae gennym ni'r cyfleoedd iawn i chi.

 

Er mwyn cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol cyffredin i drawsnewid addysg yng Nghymru, mae'n hanfodol i ymarferwyr addysg gael cefnogaeth gyda'u datblygiad a'u dysgu proffesiynol drwy gydol eu gyrfa. Cliciwch yma i weld tudalen Dysgu Proffesiynol Cwricwlwm i Gymru newydd ar Hwb. 

 

 

CHWILIO YN ÔL SECTOR
Porwch y cyfleoedd Dysgu Proffesiynol sydd ar gael yn ôl sector