Pa bynnag swydd yr ydych yn chwilio amdani, y mae gennym ni'r swydd berffaith i chi. Cymerwch olwg!

SWYDDI LLAWN AMSER
Gweld yr holl swyddi
SWYDDI RHAN AMSER
Gweld yr holl swyddi
CHWILIO YN ÔL CATEGORI
Ydych chi'n chwilio am eich swydd gyntaf neu'ch cyfle gyrfaol nesaf? Gallwch wneud cais am swyddi yn eich sector presennol neu herio'ch hun a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.
Ysgolion

Ein gwaith ni yw i helpu i ddatblygu arweinwyr a phobl fydd yn gwneud penderfyniadau yn y dyfodol, gan ganiatáu iddynt ddatblygu a thyfu'n unigolion annibynnol.

Chwilio am Swyddi mewn Ysgolion

 

Addysg Bellach

Ein gwaith ni yw i helpu dysgwyr i gyflawni'r cymwysterau a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael mynediad i gyrsiau addysg uwch neu sicrhau eu swydd delfrydol.

Chwilio am Swyddi mewn Addysg Bellach

Dysgu Seiliedig ar Waith

Ein gwaith ni yw cymhwyso dysgwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad ymarferol perthnasol sydd eu hangen arnynt i ddod yn aelodau gwerthfawr o weithlu'r dyfodol.

Chwilio am Swyddi mewn Dysgu Seiliedig ar Waith

Gwaith Ieuenctid

Ein gwaith ni yw darparu lleoedd diogel i bobl ifanc er mwyn iddynt gael mynediad i wasanaethau a chefnogaeth a'u grymuso i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymdeithas.

Chwilio am Swyddi mewn Gwaith Ieuenctid