CHWILIO YN ÔL CATEGORI
Porwch y Cymwysterau sydd ar gael yn ôl sector
Ysgolion

Ein gwaith ni yw i helpu i ddatblygu arweinwyr a phobl fydd yn gwneud penderfyniadau yn y dyfodol, gan ganiatáu iddynt datblygu a thyfu'n unigolion annibynnol.

Chwilio Ysgolion

Addysg Bellach

Ein gwaith ni yw helpu dysgwyr i gyflawni'r cymwysterau a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen at gyrsiau addysg uwch neu sicrhau eu swydd delfrydol.

Chwilio Addysg Bellach

Dysgu Seiliedig ar Waith

Ein gwaith ni yw darparu dysgwyr â'r wybodaeth, sgiliau a'r profiad ymarferol perthnasol sydd eu hangen arnynt i ddod yn aelodau gwerthfawr o weithlu'r dyfodol.

Chwilio Dysgu Seiliedig ar Waith

Gwaith Ieuenctid

Ein gwaith ni yw darparu lleoedd diogel i bobl ifanc gael gafael ar wasanaethau a chefnogaeth a'u grymuso i wneud cyfraniadau cadarnhaol i'r gymdeithas.

Chwilio Gwaith Ieuenctid