Addysg Oedolion Cymru

Adult Learning Wales
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
 • Addysg Oedolion Cymru
 • Caerdydd
 • Caerdydd
 • CF10 5NB

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Abertawe
 • Swansea
 • SA1 1NW

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Glyn Ebwy
 • Monmouthshire
 • NP23 8XA

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Y Drenewydd
 • Powys
 • SY16 1RB

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Wrecsam
 • Wrexham
 • LL11 1HR

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Bangor
 • Gwynedd
 • LL57 2JA
Amdanom Ni

Addysg Oedolion Cymru

Rydym yn fudiad addysg oedolion gwirfoddol ac annibynnol sy’n ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau. Darparwn ddysgu o’r radd flaenaf trwy gyfrwng dull cydweithredol, ym mhob cwr o Gymru. Rydym yn darparu mynediad at addysg o ddysgu ar Lefel Cyn-mynediad i gymwysterau ar Lefel Pedwar.

Rydym yn credu mewn pobl

Beth bynnag fo’ch oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd. Credwn mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n ddysgwyr, a chynnig dysgu hygyrch er mwyn gwella eu bywydau. Rydym yn bodoli er eich budd chi, ac fe wnawn gydweithio i addysgu rhywbeth newydd i chi.

Dysgu gweithredol ym mhob cwr o Gymru

Rydym yn sefydliad aelodaeth a gall ein dysgwyr gyfrannu’n weithgar at y broses o gynllunio a threfnu eu dysgu. Mae ein dull o lywodraethu yn seiliedig ar gynrychiolwyr etholedig, gan gynnwys dysgwyr, ac rydym yn ceisio bod yn llais ar ran bob oedolyn sy’n dysgu yng Nghymru.

Rydym yn darparu mynediad at addysg o lefel cyn mynediad hyd at gymwysterau ar lefel pedwar.

 

Ewch i'n gwefan

E-bost

Ffôn