Addysg Oedolion Cymru

Adult Learning Wales
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
 • Addysg Oedolion Cymru
 • Caerdydd
 • Caerdydd
 • CF10 5NB

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Abertawe
 • Swansea
 • SA1 1NW

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Glyn Ebwy
 • Monmouthshire
 • NP23 8XA

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Y Drenewydd
 • Powys
 • SY16 1RB

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Wrecsam
 • Wrexham
 • LL11 1HR

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Bangor
 • Gwynedd
 • LL57 2JA
Amdanom Ni

Addysg Oedolion Cymru

Ni yw'r sefydliad cenedlaethol dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau. Rydym yn darparu dysg o’r ansawdd gorau ar draws Cymru gyfan, drwy ddull cydweithredol. Darparwn fynediad i addysg o ddysgu ar Lefel Cyn Mynediad i gymwysterau Lefel Pedwar.

Rydym yn credu mewn pobl

Beth bynnag fo eich oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd. Credwn mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n ddysgwyr, a chynnig dysgu hygyrch er mwyn gwella eu bywydau. Rydym yn bodoli er eich budd chi, ac fe wnawn gydweithio i geisio addysgu rhywbeth newydd i chi.

Dysgu gweithredol ym mhob cwr o Gymru

Rydym yn sefydliad aelodaeth lle gall ein dysgwyr gyfrannu’n weithgar at y broses o gynllunio a threfnu eu dysgu. Mae ein dull o lywodraethu yn seiliedig ar gynrychiolwyr etholedig, gan gynnwys dysgwyr, a cheisiwn fod yn llais ar ran pob oedolyn sy’n dysgu yng Nghymru.

Darparu dysgu cynhwysol i chi

Cynnigiwn arlwy addysgol eang ag ymroddiad i fod yn gynhwysol, cynnig profiadau diwylliannol cyfoethog, cynnal iechyd a diogelwch a sicrhau cydraddoldeb. Y bwriad yw gwella cyfiawnder cymdeithasol a chyfranogiad cymunedau, ac rydym yn cynnig addysg a hyfforddiant gyda ffocws penodol iawn ar gyfer cyflogadwyedd, mentergarwch a datblygu sgiliau...dyma sut rydym yn wahanol.

 

Ewch i'n gwefan

E-bost

Ffôn