NI YW'R GWEITHLU ADDYSG BELLACH

Rydym yn frwdfrydig, yn llawn cymhelliant ac yn ymrwymedig iawn i helpu dysgwyr i fagu hyder, chwalu ffiniau ac i gredu ynddynt eu hunain er mwyn cyrraedd eu llawn botensial. Rydym yn gweithio gyda grŵp amrywiol o ddysgwyr, o gyn-ddisgyblion ysgol i weithwyr a dysgwyr hŷn, ac hynny mewn amrywiaeth o leoliadau — mewn colegau, canolfannau cymunedol a sefydliadau cyflogwyr. Ein nod yw helpu dysgwyr i gyflawni'r cymwysterau a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddilyn eu breuddwydion, os yw hynny i gael mynediad i addysg uwch neu sicrhau eu swydd ddelfrydol.

Isod mae blas o'r rolau cyffrous sydd i'w cael yn y sector ôl-16, sy'n rhoi syniad i chi o'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau, a sut beth yw hi i weithio yn y rolau hyn.

FFRAMWAITH DYSGU A DATYBLYGIAD PROFFESIYNOL

Fframwaith Dysgu a Datblygiad Proffesiynol ar gyfer y gweithlu ôl-16 yng Nghymru!

Dysgu Mwy

ROLAU ADDYSGU A DYSGU

Rydym yn helpu grŵp amrywiol o ddysgwyr i gyflawni'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu nodau.

Dysgwch fwy

ROLAU CYMORTH DYSGU

Rydym yn cefnogi darparwyr a dysgwyr addysg bellach trwy annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, hyrwyddo annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddatgelu eu potensial llawn.

Dysgwch fwy

ROLAU ARWEINYDDIAETH

Fel gweithwyr proffesiynol profiadol y ein meysydd, rydym yn darparu arweinyddiaeth gref sy'n bodloni anghenion strategol y gweithlu a'n sefydliadau. Rydym yn rhoi ein harbenigedd ar waith dwy hyrwyddo disgwyliadau uchel ar gyfer ein staff a'n myfyrwyr.

Dysgwch fwy

ROLAU CYMORTH BUSNES

an gynnwys amrywiaeth o rolau, ry'n ni'n darparu cefnogaeth gynhwysfawr yn ein meysydd perthnasol.

Dysgwch fwy
Glenda Dowdell-Thomas
Darlithydd mewn Chwaraeon (Arweinydd Cwrs Gweithgareddau Awyr Agored)
Y ffaith fy mod i'n gwybod y byddaf yn chwerthin ar ryw adeg yn ystod y dydd. Bob dydd mae chwerthin, bob dydd mae rhwystredigaeth, bob dydd mae rhywbeth yn digwydd p'un a yw'n fyfyriwr yn dweud diolch neu'n profi rhywbeth am y tro cyntaf, fel caiacio. Gan ei bod yn swydd mor rhyngweithiol, nid wyf yn gwybod beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn deffro yn y bore - ac rwyf wrth fy modd â hynny.