Gan gynnwys amrywiaeth o rolau, ry'n ni'n darparu cefnogaeth gynhwysfawr yn ein meysydd perthnasol.

RHEOLWR DATBLYGU'R GYMRAEG

Rydym yn defnyddio ein brwdfrydedd ynglŷn â’r Gymraeg i arwain a chefnogi’r broses o ddarparu gwasanaethau Cymraeg o ansawdd da ar draws ein sefydliad.

Dysgwch fwy

SWYDDOG IECHYD A DIOGELWCH

Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth a’n profiad arbenigol i sicrhau diogelwch a lles yr holl ddysgwyr a staff.

Dysgwch fwy

RHEOLWR ADNODDAU DYNOL

Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth a’n harbenigedd sylweddol i roi cyngor ac arweiniad proffesiynol a chyson ar ystod eang o faterion yn ymwneud â phobl.

Dysgwch fwy

SWYDDOG CYMORTH Y GYMRAEG

Rydym yn rhannu ein brwdfrydedd ynglŷn â’r Gymraeg ac yn cynorthwyo dysgwyr â phob agwedd ar ddatblygu’r Gymraeg.

Dysgwch fwy

SWYDDOG IECHYD A LLES

Rydym yn rhoi cyngor, cymorth ac arweiniad wedi’u targedu i ddysgwyr ar faterion iechyd a lles.

Dysgwch fwy

CYNRYCHIOLYDD DYSGWYR

Rydym yn cymryd camau pendant i ymgysylltu â dysgwyr i gael eu barn a’u syniadau, ac yn sicrhau bod y rhain yn cael eu cynrychioli yn ein sefydliad.

Dygwch fwy