Noson Agored TAR y Brifysgol Agored

Dechrau: 26 Chwefror, 2024 - 7:00 pm

Diwedd: 26 Chwefror, 2024 - 8:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Newid eich gyrfa i addysgu: Digwyddiad Ar-lein

Mwy o wybodaeth

Gweithdy TAR - Proses Ymgeisio a Chyfweliad

Dechrau: 28 Chwefror, 2024 - 3:00 pm

Diwedd: 28 Chwefror, 2024 - 4:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Bydd y gweithdy Paratoi TAR ar gael ar y 28 Chwefror 2024, 3-4. I gadw lle ar y gweithdy rhad ac am ddim hwn, e-bostiwch gwybodaeth@addysgwyr.cymru

Mwy o wybodaeth

Gweithdy i baratoi at gyfweliad TAR

Dechrau: 28 Chwefror, 2024 - 4:00 pm

Diwedd: 28 Chwefror, 2024 - 5:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Gweithdy i baratoi at gyfweliad TAR

Mwy o wybodaeth

Gweithdy TAR - Proses Ymgeisio a Chyfweliad

Dechrau: 01 Mawrth, 2024 - 10:00 am

Diwedd: 01 Mawrth, 2024 - 11:00 am

Lleoliad: Ar-lein

Bydd y gweithdy Paratoi TAR ar gael ar y 2 Mawrth 2024, 10-11. I gadw lle ar y gweithdy rhad ac am ddim hwn, e-bostiwch gwybodaeth@addysgwyr.cymru

Mwy o wybodaeth

Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Ken Jones

Dechrau: 07 Mawrth, 2024 - 9:30 am

Diwedd: 07 Mawrth, 2024 - 11:00 am

Lleoliad: Ar-lein

Bydd yr Athro Ken Jones yn cyflwyno gweminar Datgloi Arweinyddiaeth nesaf yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.

Mwy o wybodaeth

Athrawon Cyfrwng Cymraeg Yfory - Prifysgol Met Caerdydd

Dechrau: 19 Mawrth, 2024 - 6:00 pm

Diwedd: 19 Mawrth, 2024 - 7:30 pm

Lleoliad: Caerdydd

Athrawon Cyfrwng Cymraeg Yfory - Prifysgol Met Caerdydd

Mwy o wybodaeth

Cefnogi Lles y Dysgwr

Dechrau: 20 Mawrth, 2024 - 9:30 am

Diwedd: 20 Mawrth, 2024 - 12:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Bydd y gweithdy hwn yn adeiladu sgiliau a hyder tiwtoriaid, hyfforddwyr ac aseswyr, i'w galluogi i gael sgyrsiau am iechyd meddwl a lles gyda'u dysgwyr.

Mwy o wybodaeth

Maths ED Cymru - 2024

Dechrau: 29 Mehefin , 2024 - 9:30 am

Diwedd: 29 Mehefin , 2024 - 4:00 pm

Lleoliad: Sir Benfro

Dathlu addysg mathemateg yng Nghymru Mae siaradwyr gwadd yn cynnwys: Mary Myatt - CYNGHORYDD ADDYSG, AWDUR A SIARADWR Jo Morgan - AWDUR ‘A COMPENDIUM OF MATHEMATICAL METHODS’ A PHENNAETH MATHEMATEG

Mwy o wybodaeth

Strafagansa Arbrofol

Dechrau: 02 Gorffennaf, 2024 - 9:30 am

Diwedd: 02 Gorffennaf, 2024 - 3:00 pm

Lleoliad: Merthyr Tudful

Ymunwch â'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg a gwestai arbennig am ddiwrnod llawn hwyl a gwaith arbrofol.

Mwy o wybodaeth

Strafagansa arbrofol

Dechrau: 05 Gorffennaf, 2024 - 9:30 am

Diwedd: 05 Gorffennaf, 2024 - 3:00 pm

Lleoliad: Bangor

Ymunwch â'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg a gwestai arbennig am ddiwrnod llawn hwyl a gwaith arbrofol.

Mwy o wybodaeth

If you would like to advertise your event, please contact information@educators.wales