Dechreuwch eich gyrfa Addysgu gyda ni

Dechrau: 10 Chwefror, 2022 - 6:00 pm

Diwedd: 10 Chwefror, 2022 - 7:30 pm

Lleoliad: Ar-lein

Cewch gyfle i gwrdd â'r tîm TAR, ein myfyrwyr a'r ysgolion sy'n bartneriaid â ni yn ein sesiwn holi ac ateb fyw ar Zoom i ganfod mwy am astudio gyda ni o fis Medi 2022!

Mwy o wybodaeth

Newid eich Gyrfa i Addysgu?

Dechrau: 03 Chwefror, 2022 - 7:00 pm

Diwedd: 03 Chwefror, 2022 - 8:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

A oes gennych chi awydd newid eich gyrfa? A ydych chi’n ystyried hyfforddi fel athro?

Mwy o wybodaeth

Cynhadledd Lles Ar-lein yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Dechrau: 27 Ionawr, 2022 - 9:00 am

Diwedd: 27 Ionawr, 2022 - 3:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Ymunwch â'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol am ei ail gynhadledd lles ar-lein ar ddydd Iau 27 Ionawr 2022, 9am-3pm. Yn cynnwys siaradwyr gwadd sef yr Athro Michael West CBE (Athro Gwaith a Seicoleg Sefydliadol ym Mhrifysgol Lancaster, Athro Gwadd yng Ngholeg Brifysgol Dublin, ac Athro Emeritws ym Mhrifysgol Aston), Maggie Farrah (Empowering Leadership), Andy McCann (Cyfarwyddwr DNA Definitive Ltd a'r Athro Gwadd, Prifysgol Fetropolitan Manceinion), a lleisiau o'r sector addysg. Bydd y gynhadledd yn archwilio ‘Arweinyddiaeth Dosturiol’ a sut y gallwn ddefnyddio’r athroniaeth hon i feithrin diwylliant ar draws y sector addysg lle mae lles ein harweinwyr yn cael eu blaenoriaethu.

Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Holi ac Ateb Rhithiol Byw Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol -Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dechrau: 27 Ionawr, 2022 - 6:30 pm

Diwedd: 27 Ionawr, 2022 - 7:30 pm

Lleoliad: Ar-lein

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol TAR PCET i ddarganfod mwy am ein rhaglen TAR Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol ym Met Caerdydd. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’r addysgu yn y sector ôl-16, cwrdd â darlithwyr a gofyn eich cwestiynau.

Mwy o wybodaeth

Datblygu arbenigedd: cwrs ar-lein yn rhad ac am ddim sydd wedi'i deilwra'n benodol i gefnogi profiadau athrawon sydd newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru

Dechrau: 20 Mehefin , 2022 - 7:00 pm

Diwedd: 20 Mehefin , 2022 - 9:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn yn rhoi cyfle unigryw i athrawon sydd newydd gymhwyso ac athrawon cyflenwi yng Nghymru (a gymhwysodd yn Haf 2020 neu 2021).

Mwy o wybodaeth

Datblygu arbenigedd: cwrs ar-lein yn rhad ac am ddim sydd wedi'i deilwra'n benodol i gefnogi profiadau athrawon sydd newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru

Dechrau: 11 Mai, 2022 - 7:00 pm

Diwedd: 11 Mai, 2022 - 9:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn yn rhoi cyfle unigryw i athrawon sydd newydd gymhwyso ac athrawon cyflenwi yng Nghymru (a gymhwysodd yn Haf 2020 neu 2021).

Mwy o wybodaeth

Datblygu arbenigedd: cwrs ar-lein yn rhad ac am ddim sydd wedi'i deilwra'n benodol i gefnogi profiadau athrawon sydd newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru

Dechrau: 14 Mawrth, 2022 - 7:00 pm

Diwedd: 14 Mawrth, 2022 - 9:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn yn rhoi cyfle unigryw i athrawon sydd newydd gymhwyso ac athrawon cyflenwi yng Nghymru (a gymhwysodd yn Haf 2020 neu 2021).

Mwy o wybodaeth

Datblygu arbenigedd: cwrs ar-lein yn rhad ac am ddim sydd wedi'i deilwra'n benodol i gefnogi profiadau athrawon sydd newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru

Dechrau: 26 Ionawr, 2022 - 7:00 pm

Diwedd: 26 Ionawr, 2022 - 9:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn yn rhoi cyfle unigryw i athrawon sydd newydd gymhwyso ac athrawon cyflenwi yng Nghymru (a gymhwysodd yn Haf 2020 neu 2021).

Mwy o wybodaeth

If you would like to advertise your event, please contact information@educators.wales