Digwyddiadau Pontio'r Haf

Dechrau: 27 Medi, 2023 - 11:00 am

Diwedd: 27 Medi, 2023 - 3:00 pm

Lleoliad: Caerdydd

Ble : Gyrfa Cymru, 17 Churchill Way, Caerdydd Amser : 11:00-15:00

Mwy o wybodaeth

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Ceredigion a Phowys

Dechrau: 28 Medi, 2023 - 10:00 am

Diwedd: 28 Medi, 2023 - 2:30 pm

Lleoliad: Canolbarth Cymru

Digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol lle gall disgyblion ddarganfod mwy am gyfleoedd addysg, gyrfaoedd, prentisiaethau a hyfforddiant.

Mwy o wybodaeth

Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru - sesiynau ar-lein

Dechrau: 02 Hydref, 2023 - 5:00 pm

Diwedd: 05 Hydref, 2023 - 8:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Ar gyfer holl athrawon Ffiseg, ymunwch â Chynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru Aberhonddu 2023. Wythnos wych o gyflwyniadau a gweithdai i athrawon, technegwyr a myfyrwyr TAR am ddim gyda chyfleoedd i rwydweithio â chydweithwyr.

Mwy o wybodaeth

Gweithdy TAR - Proses Ymgeisio a Chyfweliad

Dechrau: 03 Hydref, 2023 - 10:00 am

Diwedd: 03 Hydref, 2023 - 11:00 am

Lleoliad: Ar-lein

Ymunwch â ni am weithdy rhad ac am ddim lle byddwch yn cael awgrymiadau ar gyfer eich proses ymgeisio a chyfweld TAR.

Mwy o wybodaeth

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Bae Abertawe

Dechrau: 04 Hydref, 2023 - 9:00 am

Diwedd: 05 Hydref, 2023 - 3:00 pm

Lleoliad: Abertawe

Dewch i ddarganfod mwy am gyfleoedd addysg, gyrfa, cyflogaeth, hyfforddiant a phrentisiaeth.

Mwy o wybodaeth

Sioe Addysg Genedlaethol

Dechrau: 06 Hydref, 2023 - 8:00 am

Diwedd: 06 Hydref, 2023 - 5:00 pm

Lleoliad: Caerdydd

Sioe Addysg Genedlaethol

Mwy o wybodaeth

Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru Aberhonddu 2023

Dechrau: 06 Hydref, 2023 - 9:15 am

Diwedd: 06 Hydref, 2023 - 4:00 pm

Lleoliad: Powys

Ar gyfer holl athrawon Ffiseg, ymunwch â Chynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru Aberhonddu 2023. Wythnos wych o gyflwyniadau a gweithdai i athrawon, technegwyr a myfyrwyr TAR am ddim gyda chyfleoedd i rwydweithio â chydweithwyr.

Mwy o wybodaeth

Diwrnodau Agored- Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dechrau: 07 Hydref, 2023 - 9:00 am

Diwedd: 07 Hydref, 2023 - 5:00 pm

Lleoliad: Caerdydd

Diwrnodau Agored- Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mwy o wybodaeth

Gwyddoniaeth ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth.

Dechrau: 07 Hydref, 2023 - 9:30 am

Diwedd: 07 Hydref, 2023 - 2:30 pm

Lleoliad: Powys

Mae IOP Cymru yn cyflwyno dydd Sadwrn o Wyddoniaeth i bob athro a'u teuluoedd. Yn rhad ac am ddim. Ymunwch â’r Sefydliad Ffiseg gyda chefnogaeth gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol a’r Gymdeithas Addysg ar gyfer Gwyddoniaeth ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Cymru

Dechrau: 10 Hydref, 2023 - 9:30 am

Diwedd: 11 Hydref, 2023 - 2:30 pm

Lleoliad: Caerdydd

Ymunwch â SgiliauCymru yn Utilita Arena Caerdydd ar 10 Hydref, 9:30am – 2:30pm 2023, a sesiwn fin nos 4pm – 6pm, ac 11 Hydref 2023, 9:30am – 2:30pm.

Mwy o wybodaeth

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Sir y Fflint a Wrecsam

Dechrau: 11 Hydref, 2023 - 12:30 pm

Diwedd: 11 Hydref, 2023 - 6:30 pm

Lleoliad: Wrecsam

Dysgwch am dueddiadau swyddi. Gall myfyrwyr siarad â chyflogwyr a phrentisiaid o ystod eang o sectorau gwahanol. Gallant gwrdd â chynghorwyr gyrfa a dysgwch am wahanol gyrsiau gan golegau, prifysgolion, a darparwyr hyfforddiant.

Mwy o wybodaeth

Ffair Gyrfaeodd Prifysgol Abertawe - Campws Singleton

Dechrau: 17 Hydref, 2023 - 10:30 am

Diwedd: 17 Hydref, 2023 - 2:30 pm

Lleoliad: Abertawe

Mae ein ffair yrfaoedd unigryw flynyddol yn ffordd wych o archwilio amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n awyddus i recriwtio myfyrwyr. Rhwydweithio a chreu cysylltiadau â chyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Gofyn cwestiynau a chael blas ar sut mae cyflogwyr yn recriwtio i rolau sydd o ddiddordeb i chi, mewn amgylchedd cefnogol.

Mwy o wybodaeth

If you would like to advertise your event, please contact information@educators.wales