Dros Dro

Dechrau: 15 Tachwedd, 2022 - 2:00 pm

Diwedd: 15 Tachwedd, 2022 - 2:30 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae Dros Dro yn blatfform trafod wythnosol ar gyfer penaethiaid NEWYDD a Phenaethiaid DROS DRO. Cysylltwch, rhannwch a chyfnewidiwch syniadau gyda chydweithwyr yn yr amgylchedd cefnogol a chyfrinachol hwn.

Mwy o wybodaeth

Gweithdy Cefnogi Ymgeisio

Dechrau: 24 Tachwedd, 2022 - 4:00 pm

Diwedd: 12 Rhagfyr, 2022 - 1:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae Gweithdy Cefnogi Ymgeisio yn rhoi cymorth ar sut i ysgrifennu ffurflen gais, CV a llythyr eglurhaol.

Mwy o wybodaeth

Paratoi ar gyfer TAR

Dechrau: 07 Rhagfyr, 2022 - 12:00 pm

Diwedd: 07 Rhagfyr, 2022 - 1:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae'r gweithdy Paratoi TAR yn ymdrin â gofynion mynediad, llwybrau TAR, llythyrau cais, arsylwadau, cyfweliadau ac asesiadau.

Mwy o wybodaeth

If you would like to advertise your event, please contact information@educators.wales