Sesiynau blasu ar lein ar gyfer addysg athrawon

Dechrau: 15 Mehefin , 2022 - 6:00 pm

Diwedd: 15 Mehefin , 2022 - 8:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Telerau: School
Byddwch y gwahaniaeth… Addysgwch! Dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro/awes trwy alw heibio un o’n nosweithiau agored rhithiol. Un o’n hysgolion partner fydd yn eich croesawu. Cyfle i drafod gyrfa all wneud gwahaniaeth go iawn!

Mwy o wybodaeth

Mewn Trafodaeth – Mwy na “phlastr”

Dechrau: 07 Mehefin , 2022 - 2:00 pm

Diwedd: 07 Mehefin , 2022 - 3:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Dr Ali Davies mewn trafodaeth.

Mwy o wybodaeth

Arwain Arloesedd

Dechrau: 16 Mehefin , 2022 - 9:30 am

Diwedd: 16 Mehefin , 2022 - 11:30 am

Lleoliad: Ar-lein

Lansiad ein papur Cyfres Mewnwelediad newydd gan yr Athro Emeritws Andy Penaluna.

Mwy o wybodaeth

Dydd Agored TAR Cynradd a Uwchradd gyda SAC

Dechrau: 25 Mehefin , 2022 - 10:00 am

Diwedd: 25 Mehefin , 2022 - 3:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd ardderchog i chi ddysgu am y Brifysgol a’n cyrsiau.

Mwy o wybodaeth

Sesiynau blasu ar lein ar gyfer addysg athrawon

Dechrau: 08 Mehefin , 2022 - 7:00 pm

Diwedd: 08 Mehefin , 2022 - 9:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Byddwch y gwahaniaeth… Addysgwch! Dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro/awes trwy alw heibio un o’n nosweithiau agored rhithiol. Un o’n hysgolion partner fydd yn eich croesawu. Cyfle i drafod gyrfa all wneud gwahaniaeth go iawn!

Mwy o wybodaeth

Datblygu arbenigedd: cwrs ar-lein yn rhad ac am ddim sydd wedi'i deilwra'n benodol i gefnogi profiadau athrawon sydd newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru

Dechrau: 20 Mehefin , 2022 - 7:00 pm

Diwedd: 20 Mehefin , 2022 - 9:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn yn rhoi cyfle unigryw i athrawon sydd newydd gymhwyso ac athrawon cyflenwi yng Nghymru (a gymhwysodd yn Haf 2020 neu 2021).

Mwy o wybodaeth

If you would like to advertise your event, please contact information@educators.wales