Fel gweithwyr proffesiynol profiadol y ein meysydd, rydym yn darparu arweinyddiaeth gref sy'n bodloni anghenion strategol y gweithlu a'n sefydliadau. Rydym yn rhoi ein harbenigedd ar waith dwy hyrwyddo disgwyliadau uchel ar gyfer ein staff a'n myfyrwyr.

RHEOLWR ANSAWDD

Rydym yn defnyddio ein brwdfrydedd ynglŷn ag addysgu a dysgu i sbarduno gwella ansawdd ar draws pob maes o’r cwricwlwm.

Dysgwch fwy

RHEOLWR ADNODDAU DYNOL

Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth a’n harbenigedd sylweddol i roi cyngor ac arweiniad proffesiynol a chyson ar ystod eang o faterion yn ymwneud â phobl.

Dysgwch fwy

PENNAETH A PHRIF WEITHREDWR ADDYSG BELLACH

Rydym yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol gyffredinol o fewn ein sefydliad, gan sicrhau bod y coleg yn cyflawni ei nodau a’i amcanion strategol.

Dysgwch fwy