Rydym yn helpu grŵp amrywiol o ddysgwyr i gyflawni'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu nodau.

DARLITHYDD ADDYSG BELLACH

Rydym yn helpu dysgwyr i ddarganfod sgiliau, diddordebau a doniau newydd i gyflawni’r cymwysterau y mae arnynt eu hangen i wireddu eu huchelgeisiau yn y dyfodol.

Dysgwch fwy

DARLITHYDD ADDYSG BELLACH YM MAES SGILIAU HANFODOL

Rydym yn gweithio’n agos gyda dysgwyr i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau y mae arnynt eu hangen ar gyfer addysg, gwaith a bywyd.

Dysgwch fwy