Rydym yn cefnogi darparwyr a dysgwyr addysg bellach trwy annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, hyrwyddo annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddatgelu eu potensial llawn.

CYNORTHWYYDD CYMORTH DYSGU

Rydym yn cynorthwyo darparwyr a dysgwyr trwy annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, hybu annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddeall a chyflawni’r hyn sydd o fewn eu gallu.

Dysgwch fwy

TECHNEGYDD

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â darlithwyr Addysg Bellach neu reolwyr eraill perthnasol i roi cymorth technegol i ddysgwyr.

Dysgwch fwy