Coleg Cambria

Coleg Cambria
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
 • Coleg Cambria
 • Connah's Quay
 • Sir y Fflint
 • CH5 4BR

 • Coleg Cambria
 • Wrecsam
 • Wrexham
 • LL12 7AB

 • Coleg Cambria
 • Wrecsam
 • Wrexham
 • LL13 7UH

 • Coleg Cambria
 • Llaneurgain
 • Sir y Fflint
 • CH7 6AA

 • Coleg Cambria
 • Rhuthin
 • Denbighshire
 • LL15 2LB
Amdanom Ni

Wedi'i rannu'n chwe safle ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, mae Cambria yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn amser a rhan-amser gan gynnwys Safon Uwch, TGAU, BTEC, Cymraeg i Oedolion ac Addysg Uwch. Mae'r coleg hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â dros 1,000 o gyflogwyr i gynnig llawer o gyfleoedd prentisiaeth a hyfforddeiaeth gyda chysylltiadau cryf â chyflogaeth leol.

Addysgu, Asesu Ac Addysg

Hoffech chi addysgu a grymuso’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr? Bydd ein cyrsiau addysgu yng Nghanolfan Brifysgol Cambria yn eich helpu chi i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa. 

Mae ein cyrsiau yn anelu i ddarparu dull arloesol i addysg athrawon gyda hyfforddiant sy’n bodloni’r angen am gymwysterau addysgu a hyfforddi achrededig. Gyda PCET – TAR, PCE o Ganolfan Brifysgol Cambria, gall myfyrwyr fynd ymlaen i addysgu mewn amrywiaeth o leoliadau addysg.

BA Mewn Astudiaethau Plentyndod - Glannau Dyfrdwy

FDA Astudiaethau Plentyndod - Glannau Dyfrdwy

Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol (AHO) - TAR/TBA - Iâl

Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol (AHO) - TAR/TBA - Glannau Dyfrdwy

Mynediad I AU - Y Dyniaethau A Gwyddor Gymdeithasol - Iâl

www.cambria.ac.uk

0300 30 30 007