Coleg Sir Gar

Coleg Sir Gar
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
 • Coleg Sir Gar
 • Llanelli
 • Carmarthenshire
 • SA15 4DN

 • Coleg Sir Gar
 • Pibwrlwyd
 • Carmarthenshire
 • SA31 2NH

 • Coleg Sir Gar
 • Fynnon Job
 • Carmarthenshire
 • SA31 3HY

 • Coleg Sir Gar
 • Rhydamman
 • Carmarthenshire
 • SA18 3TA

 • Coleg Sir Gar
 • Gelli Aur
 • Carmarthenshire
 • SA32 8NJ
Amdanom Ni

Mae Coleg Sir Gâr yn frwdfrydig iawn ynghylch dysgu a rhoddir y rheiny sy'n astudio gyda ni yn ganolog i bob peth a wnawn. Rydym yn sicrhau bod ein safonau addysgu a dysgu yn uchel a bod canlyniadau myfyrwyr yn cyfuno â phrofiad dysgu pleserus.
Nod y Coleg yw ysbrydoli dysgwyr, cynyddu eu sgiliau a chreu cyfleoedd i sicrhau bod pob unigolyn yn cyflawni ei botensial.  Mae'r Coleg yn rhan o bartneriaeth sector deuol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 

Edrychwch ar ein cyrsiau yma >>