TSW Training

TSW Training
Private Training Provider
EIN CYFEIRIADAU:
  • TSW Training
  • Aberkenfig
  • Bridgend
  • CF32 9PW
Amdanom Ni

Yn TSW rydym wedi bod yn helpu sefydliadau a phobl am y 55 mlynedd diwethaf i gyflawni eu nodau perfformiad ac iechyd a diogelwch.

Mae ein hymagwedd at ddysgu a datblygiad sefydliadol yn sicrhau gwelliant perfformiad mesuradwy, parhaol. Dim gimics -dim ond ymyriadau dysgu sydd wedi'u rhoi ar brawf i cael effaith.

Cyrsiau Hyfforddi rydym yn eu Cyflwyno

Rydym yn arbenigo mewn dylunio a chyflwyno cyrsiau hyfforddi a chymwysterau sy'n arwain y farchnad ym meysydd Rheolaeth, Iechyd a Diogelwch, Sgiliau Busnes ac Effeithiolrwydd Personol, Sgiliau Rhyngbersonol a Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Mae rhai o’n cyrsiau yn cynnwys:

 

Prentisiaethau TSW

Rydym hefyd yn cynnig prentisiaethau a ariennir yn llawn. Mae ein prentisiaethau yn gyfrwng i ysbrydoli a meithrin talent ffres a chyfarwyddo a dylanwadu ar lwybr proffesiynol gweithwyr lefel uwch.

Rhai o’n prentisiaethau yw:

Yn TSW Training rydym yn angerddol am helpu pobl a sefydliadau i gyflawni eu llawn botensial.

Gwnewch ymholiad a bydd un o'n Hymgynghorwyr Dysgu a Datblygu ymroddedig yn cysylltu â chi i wrando ar eich anghenion a'ch helpu i ddod o hyd i'r atebion cywir.