Portal Training

Portal Training
Private Training Provider
EIN CYFEIRIADAU:
  • Portal Training
  • Caerdydd
  • Caerdydd
  • CF24 5ET
Amdanom Ni

Sefydlwyd Portal yn 2010 ac ers hynny, rydym wedi gweithio’n ddi flino i ddarparu hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, er mwyn cefnogi sefydliadau gyda’u strategaethau i ddatblygu gallu eu gweithlu.

Gan ddarparu cymwysterau ar lefelau 2, 3, 4, 5 a 7, mae gennym brofiad o gefnogi datblygiad proffesiynol mewn ystod eang o rolau, o'r rhai sy'n newydd i'w swyddi i’r rhai sy’n uwch arweinwyr profiadol. Ar hyn o bryd mae dros 500 o ddysgwyr gennym yn dilyn ein rhaglenni Prentisiaeth a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Mae Portal yn ymfalchïo mewn darparu cefnogaeth wedi ei deilwra i anghenion ein dysgwyr a sicrhau perthnasoedd adeiladol cadarn gyda'n holl gyflogwyr. Rydym yn gwrando ar anghenion yr unigolion a'r sefydliad i gynnig cymwysterau a fydd yn caniatáu i'r ddau cyd dyfu'n hapus a chryf law wrth law. Mae bod yn onest wrth fwynhau ein gwaith wrth wraidd popeth a wnawn.

Beth rydym yn ei gynnig. 

Hwyluswch anghenion datblygiad proffesiynol parhaus eich staff, neu y chi eich hun, trwy gwblhau un o’r canlynol:

Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch wedi'i ariannu'n llawn mewn:

  • Arweinyddiaeth ac Rheolaith
  • Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygu
  • Arweinyddiaeth Gweithgaredd

Cyrsiau Achrededig Na Ariennir mewn:

  • Arweinyddiaeth ac Rheolaith
  • Hyfforddi a Mentora
  • Asesu a Sicrwydd Ansawdd