Y Coleg Merthyr Tudful

The College Merthyr Tydfil
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
  • Y Coleg Merthyr Tudful
  • Merthyr Tudful
  • Merthyr Tydfil
  • CF48 1AR
Amdanom Ni

Wedi'n lleoli yng nghanol Merthyr Tudful, mae gennym ddilyniant ardderchog o'n hysgolion uwchradd partner lleol yn yr ardal. Rydym hefyd yn denu dysgwyr o bob cwr o'r cymoedd a rhanbarth y de-ddwyrain, gan gynnwys Aberhonddu, Rhymni, Tredegar ac Aberdâr.

 

Mae ein cenhadaeth yn canolbwyntio'n fawr ar drawsnewid bywydau drwy gydweithio ac rydym yn rhoi pwyslais mawr ar weithio gyda'n partneriaid – ysgolion, yr awdurdod addysg lleol, cyflogwyr rhanbarthol a'n cymuned leol i sicrhau ein bod yn darparu sgiliau a chymwysterau sy'n berthnasol i ddiwydiant ac sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr gyda llwybrau dilyniant priodol i ddysgwyr o bob gallu ac oedran lwyddo.