Cymorth Allgymorth Ecsema

Eczema Outreach Support
Charity
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cymorth Allgymorth Ecsema
  • Linlithgow
  • Swydd Bedford
  • EH49 7EJ
Amdanom Ni

Mae Cymorth Allgymorth Ecsema yn elusen a sefydlwyd i gefnogi plant a phobl ifanc ag ecsema. Rydym yn helpu plant a phobl ifanc 0-17 oed a’u teuluoedd ac mae ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Rydym yn darparu cymorth drwy gynnal digwyddiadau, darparu cymorth uniongyrchol i rieni a gofalwyr a chynnig cyfleoedd mewn ysgolion.

Mae ecsema yn aml yn cael ei gamddeall fel croen coslyd yn unig, ond gall gael effaith enfawr ar fywyd person ifanc. Mae yna hefyd lawer o sbardunau yn yr ysgol a all wneud y cyflwr yn waeth.

Mae Cymorth Allgymorth Ecsema wedi datblygu animeiddiad hyfforddi staff ysgolion uwchradd rhad ac am ddim ‘Cefnogi Pobl Ifanc ag Ecsema’ trwy weithio gyda phobl ifanc, dermatolegwyr ac arbenigwyr addysg.

Cliciwch yma i wylio rhaghysbyseb o 'Cefnogi Pobl Ifanc ag Ecsema'.

Os hoffech chi neu'ch ysgol wneud cais am ein hanimeiddiad, llenwch y ffurflen ar-lein yma.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â schools@eos.org.uk