Pitman Training Swansea

Pitman Training Swansea
Adult Learning Institution
EIN CYFEIRIADAU:
 • Pitman Training Swansea
 • 6th Floor, Alexandra House
 • Abertawe
 • Cymru Gyfan
 • SA1 5ED
Amdanom Ni

Ein cenhadaeth yn Pitman Training yw gwneud cymaint ag y gallwn i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa.

 

Rydym yn cynnig popeth o weithdai un neu ddau ddiwrnod a chyrsiau byr dan arweiniad tiwtor i ddiplomâu eithriadol, manwl sydd yn gallu trawsnewid eich gyrfa neu weithlu. Pan fyddwch chi'n dod i hyfforddi gyda Pitman Training Abertawe, rydyn ni am sicrhau bod yn cael profiad dysgu cydlynol a gefnogir yn llawn gan ein tîm ymroddedig yn y ganolfan.

Gwyddom, gyda dros 200 o gyrsiau a diplomâu i ddewis, y gall fod yn llethol dod o hyd i'r un iawn i chi.
Mae ein Cynghorwyr Cwrs ar gael i'ch helpu o'r cychwyn. Pan fyddwch chi'n cysylltu â'n tîm, fe fyddan nhw gymryd amser i ddarganfod yn union beth rydych chi'n gobeithio ei gyflawni, a byddan nhw wedyn yn eich arwain trwy'r gwahanol opsiynau sydd ar gael i sicrhau eich bod yn dod o hyd i'r cwrs cywir ar gyfer eich gofynion. Gellir dewis pynciau dewisol eraill os yw'n fwy addas i'ch sgiliau a'ch gyrfa bresennol.

Nid yn unig y bydd ein hymgynghorwyr cwrs yn eich helpu i ddod o hyd i'r rhaglen hyfforddi gywir, byddant yno i'ch rhoi ar ben ffordd, byddant hefyd yn gwirio'n rheolaidd trwy gydol eich astudiaethau i sicrhau bod popeth yn datblygu'n esmwyth, a byddant ar gael drwy’r amser os ydych chi angen unrhyw gefnogaeth ychwanegol neu os oes gennych gwestiynau.

Rydym yn cynnig hyfforddiant mewn:

 • Swyddfa ac Ysgrifenyddol
 • Sgiliau Teipio a Bysellfwrdd
 • Sage, Cadw Cyfrifon a Chyflogres
 • Microsoft Office
 • Busnes a Rheolaeth
 • Datblygu Gyrfa
 • Marchnata
 • Hyfforddiant TG
 • Datblygu Gwe a Dylunio Graffeg