MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu 1:1
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £8,801.00 - £8,977.00
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 26 Tachwedd, 2021 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu
Ysgol: Ysgol Gymuned Y Fali
Cyflog: Gradd 2, £8,801 - £8,977 y flwyddyn
Oriau: 20 awr yr wythnos (39 wythnos)
Cytundeb: Dros Dro (hyd at 31 o Awst 2022)

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.
Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.
Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Gymuned Y Fali, Y Fali, Ynys Môn, LL65 3EU.
Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 26ain Tachwedd, 2021.
JOB REQUIREMENTS
Gweler Swydd Ddisgrifiad.