Os yr ydych am gymryd y cam cyntaf neu symud ymlaen i'r cam nesaf yn eich gyrfa, Addysgwyr Cymru yw'r lle i chi gael mynediad i wybodaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol i'ch tywys yno.

 

Ble bynnag yr ydych ar eich taith, rydym ni yma i'ch helpu i fod yr addysgwr gorau y gallwch fod, felly gallwch ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr yng Nghymru.

Mae Addysgwyr yng Nghymru yn gweithio ar draws ystod eang o sefydliadau: