MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 20 Mai, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Addysg Gorfforol

Athro/Athrawes Addysg Gorfforol

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Gyfun Llangefni

Cyflog: £27,491 - £42,333 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Dros dro (Cyfnod Mamolaeth)

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Gyfun Llangefni, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7NG

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 20 Mai, 2022