Rydym yn darparu cefnogaeth, asesiad a phrofiadau addysgu a dysgu gwerthfawr i ddysgwyr fel y gallant gyflawni'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i ddilyn eu breuddwydion.

TIWTOR DYSGU SEILIEDIG AR WAITH (DSW) 

Dysgwch fwy

ASESYDD PRENTISIAETH

Find out more

TIWTOR DYSGU SEILIEDIG AR WAITH YM MAES SGILIAU HANFODOL

Dysgwch fwy