Rydym yn darparu cefnogaeth, asesiad a phrofiadau addysgu a dysgu gwerthfawr i ddysgwyr fel y gallant gyflawni'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i ddilyn eu breuddwydion.

TIWTOR DYSGU SEILIEDIG AR WAITH (DSW) 

Rydym yn rhoi cymorth, cyfleoedd asesu a phrofiadau dysgu gwerthfawr i ddysgwyr, gan eu helpu i gyflawni eu potensial a gwneud cyfraniad gwerthfawr yn eu gweithle.

Dysgwch fwy

ASESYDD PRENTISIAETH

Rydym yn cynorthwyo dysgwyr yn eu gweithleoedd, gan gynllunio, darparu ac asesu ystod eang o raglenni galwedigaethol a gweithdai.

Find out more

TIWTOR DYSGU SEILIEDIG AR WAITH YM MAES SGILIAU HANFODOL

Rydym yn gweithio’n agos gyda dysgwyr i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau y mae arnynt eu hangen ar gyfer addysg, gwaith a bywyd.

Dysgwch fwy