MANYLION
  • Lleoliad: Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8YU
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £12,291 - £12,787
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 29 Tachwedd, 2021 11:59 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwywyr Dosbarth Uwchradd L2 (mwy nag un swydd)

Cynorthwywyr Dosbarth Uwchradd L2 (mwy nag un swydd)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Pay Details: Grade 4 Pwynt 5-7 (£19,312-£20,092) pro rata
Hours of Work / Weeks per year / Working Pattern: 27.5awr yr wythnos / 39 wythnos y flwyddyn
Main Place of Work: Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg – Uwchradd
Temporary Reason: Swydd Parhaol / Cytundeb Blwyddyn

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion brwdfrydig ac ymroddgar.
Rydym yn edrych am unigolion:
• sy’n ysbrydoli disgyblion
• sy’n gynnes, yn gallu dangos empathi a sydd yn ofalgar o eraill
• sy’n gadarn a theg sy’n modelu arferion da
• sy’n uchelgeisiol ac yn mwynhau gweithio mewn awyrgylch gefnogol
• sy’n gallu cyfathrebu a chyd-weithio’n wych fel rhan o gymuned glos yr ysgol
• sy’n gallu sefydlu a chynnal perthynas bositif gyda’r disgyblion, staff a rhieni

Os ydych yn barod i ymgymryd â’r cyfle cyffrous o ymuno gyda thîm gweithgar a hapus yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, cewch ffurflen gais oddi ar wefan e teach. Dylid dychwelyd y ffurflenni cais at Mr Rhys Angell Jones, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, Heol Colcot, Y Barri CF62 8YU erbyn y dyddiad cau.
Mae’r swydd uchod yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Am fanylion pellach am y swydd, dylid ffonio Mr Rhys Angell Jones / Catrin Davies ar 01446 450 280
Swydd i gychwyn cyn gynted a phosib / Ionawr 2022.