MANYLION
  • Lleoliad: Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8YU
  • Testun: Ysgol
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £16,538 - £17,205
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 29 Tachwedd, 2021 11:59 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gweinyddydd Ysgol Uwchradd

Gweinyddydd Ysgol Uwchradd

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Pay Details: Grade 4 SCP5-SCP7 (£19,312-£20,092) pro rata
Hours of Work / Weeks per year / Working Pattern: 37awr yr wythnos / 39 wythnos y flwyddyn
Main Place of Work: Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Swydd Parhaol

Dymuniad Corff Llywodraethol Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yw penodi Swyddog Gweinyddol i gychwyn cyn gynted a phosib a hynny ar gytundeb parhaol a llawn amser.
Rydym yn awyddus i gyflogi unigolyn brwdfrydig ac abl i ymuno â thîm gweinyddol Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Rhoddir pwyslais ar greu awyrgylch groesawgar, gyfeillgar ac effeithiol yn yr ysgol. Dylai’r ymgeisydd hoffi ymdrin â phobl, bod yn drefnus yn ei (g)waith, meddu ar bersonoliaeth ddibynadwy ac yn fedrus wrth ddefnyddio systemau technoleg gwybodaeth. Rhaid hefyd bod yn awyddus i chwarae rôl allweddol yn y nod o hyrwyddo cenhadaeth yr ysgol. Bydd yr swydd yn cynnwys amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol gan gynnwys dyletswyddau swyddog dyblygu, cynnal a chreu rhestr eiddo'r ysgol a dyletswyddau cymorth cyntaf.

Am ddisgrifiad swydd cysylltwch gyda Emily Denham – ed@bromorgannwg.org.uk