MANYLION
  • Lleoliad: Ammanford, Carmarthenshire, SA18 2NF
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 16 Mai, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes Uned Asesu - Ysgol Bro Banw

Athro / Athrawes Uned Asesu - Ysgol Bro Banw

Ysgol Bro Banw
Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol gyfeillgar, hapus a gweithgar hon yn dymuno apwyntio athro/athrawes brofiadol, brwdfrydig ac ymroddedig i weithio yn yr Uned Asesu.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau addysgu a dysgu rhagorol yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol da.

Mae'r gallu i siarad, ysgrifennu ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Peter Evans - 01269 592481 - Peter.evans@brobanw.ysgolccc.cymru

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.