MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF240AB
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £25,531 - £29,427
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 17 Ionawr, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Cymorth Corfforaethol x 2

Swyddog Cymorth Corfforaethol x 2

Cyngor y Gweithlu Addysg
Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio'n rhan o'r tîm Gwasanaethau Corfforaethol, bydd y Swyddogion Cymorth Corfforaethol yn gyfrifol, ar y cyd, am ddarparu cymorth gweithredol a gweinyddol i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru yn ogystal â gweithredu fel y prif bwyntiau cyswllt ar gyfer cymorth gweinyddol a chorfforaethol cyffredinol i CGA. Bydd hyn yn cynnwys trefnu cyfarfodydd, dosbarthu papurau, cymryd cofnodion, cynhyrchu adroddiadau a rheoli ymholiadau cyffredinol yn ganolog, datblygu a chynnal systemau ac amgylchedd y swyddfa.
Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol, profiad o ddatblygu a chynnal prosesau gweinyddol manwl a'r gallu sicr i ymdrin ag ymholiadau amrywiol. Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.
Mae buddion i gyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

JOB REQUIREMENTS
Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth