Cyngor Abertawe

Swansea Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cyngor Abertawe
  • Ganolfan Ddinesig
  • Abertawe
  • Swansea
  • SA1 3SN
Amdanom Ni
Abertawe yw'r ail ddinas fwyaf yng Nghymru a'r ganolfan ranbarthol ar gyfer de-orllewin Cymru.

Yr amcangyfrif swyddogol diweddaraf o boblogaeth Dinas a Sir Abertawe yw 237,800 (amcangyfrif canol blwyddyn 2021, Swyddfa Ystadegau Gwladol)