Grwp Llandrillo Menai

Grwp Llandrillo Menai
Further Education Institution
EIN CYFEIRIADAU:
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Llandrillo yn Rhos
 • Conwy
 • LL28 4HZ
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Abergele
 • Conwy
 • LL22 7HT
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Bangor
 • Gwynedd
 • LL57 2TP
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Dolgellau
 • Gwynedd
 • LL40 2SW
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Glynllifon
 • Gwynedd
 • LL54 5DU
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Llangefni
 • Isle of Anglesey
 • LL77 7HY
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Pwllheli
 • Gwynedd
 • LL53 5EB
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Rhyl
 • Denbighshire
 • LL18 2HG
Amdanom Ni
Ni yw un o'r colegau mwyaf yn y DU, ac rydym wedi ymroi i wella dyfodol pobl ym mhob cwr o rai o ardaloedd mwyaf godidog Gogledd Cymru. Fel un o gyflogwyr mwyaf yr ardal yn cyflogi dros 1,500 o staff, rydym gan gynnig cyfleoedd mewn amrywiaeth eang o broffesiynau. Mae'r Grŵp yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich gyrfa mewn amrywiol feysydd, pa un ai a ydych yn ddarlithydd ar y rheng flaen, yn rheolwr neu'n rhan o'r tîm cefnogi busnes. Beth bynnag fo'ch sgiliau a'ch dyheadau, os oes gennych ymroddiad i addysg a gwasanaethau cyhoeddus, byddwn ar gael i'ch annog a'ch cefnogi i gyflawni eich potensial.