Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
  • Swyddfeydd Dinesig
  • Pen-y-Bont ar Ogwr
  • Bridgend
  • CF31 4WB
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ysgol Gynradd Bryncethin
  • Bridgend
  • CF32 9TH
Amdanom Ni
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Mae ein Cyfarwyddiaethau yn darparu llawer o wasanaethau i'r bobl sy'n byw yn Sir a Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr ac yn darparu cyfleoedd amrywiol a niferus ar gyfer gweithio mewn amgylchedd cefnogol.

Yn dibynnu ar y rôl, nid oes angen cymwysterau na phrofiad gwaith blaenorol yn y maes perthnasol arnoch bob amser i gael swydd gyda'r cyngor. Yr hyn sy'n bwysig iawn yw meddu ar y gwerthoedd, yr ymddygiad a'r agweddau cywir i weithio'n effeithiol.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein swyddi gwag yn https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/swyddi/