Fel rheolwyr dysgu seiliedig ar waith, rydym yn hynod o arloesol a phrofiadol mewn ymgysylltu â chyflogwyr a deall anghenion strategol gweithlu Cymru yn ein maes. Rydym yn rhoi ein brwdfrydedd ar waith trwy hyrwyddo disgwyliadau uchel ar gyfer staff a myfyrwyr ym mhob agwedd o ddysgu seiliedig ar waith.

RHEOLWR ANSAWDD

Rydym yn defnyddio ein brwdfrydedd ynglŷn ag addysgu a dysgu i sbarduno gwella ansawdd ar draws pob maes o’r cwricwlwm.

Dysgwch fwy

RHEOLWR ADNODDAU DYNOL (AD)

Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth a’n harbenigedd sylweddol i roi cyngor ac arweiniad proffesiynol a chyson ar ystod eang o faterion yn ymwneud â phobl.

Dysgwch fwy

PRIF WEITHREDWR DYSGU SEILIEDIG AR WAITH (DSW)

Rydym yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol gyffredinol ein sefydliad, gan sicrhau ei fod yn cyflawni ei nodau a’i amcanion strategol.

Dysgwch fwy