Fel rheolwyr dysgu seiliedig ar waith, rydym yn hynod o arloesol a phrofiadol mewn ymgysylltu â chyflogwyr a deall anghenion strategol gweithlu Cymru yn ein maes. Rydym yn rhoi ein brwdfrydedd ar waith trwy hyrwyddo disgwyliadau uchel ar gyfer staff a myfyrwyr ym mhob agwedd o ddysgu seiliedig ar waith.

RHEOLWR ANSAWDD

Dysgwch fwy

RHEOLWR ADNODDAU DYNOL (AD)

Dysgwch fwy

PRIF WEITHREDWR DYSGU SEILIEDIG AR WAITH (DSW)

Dysgwch fwy