MANYLION
 • Lleoliad: Glynllifon,
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 06 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gweithiwr Fferm Cyffredinol (2 swydd ar gael)

Grwp Llandrillo Menai
Gwybodaeth Cefndirol

Mae Coleg Glynllifon yn gampws diwydiannau'r tir, sy'n cynnwys cyfleusterau preswyl, wedi ei leoli ar Stad Glynllifon ger Caernarfon.

Mae fferm Glynllifon, yn cynnwys y coetir, yn ymestyn dros 300 hectar, ac mae'n amgylchedd gwych ar gyfer astudio rheoli cefn gwlad ac amaethyddiaeth. Bydd y myfyrwyr amaeth yn cael profiad ymarferol ar fferm Glynllifon lle ceir:
 • Buches Odro Groesfrid sy'n lloia yn yr hydref
 • Buches Eidion Stabiliser a Gwartheg Duon sy'n lloia yn y gwanwyn
 • Diadell lawr gwlad yn cynnwys 500 dafad Llŷn
 • Diadell o 50 o ddefaid cyfandirol i gynhyrchu ŵyn cigydd
 • Cenfaint o 50 mochyn Cymreig a hychod croes ar y fferm

Ymhlith y buddsoddiadau diweddar ar Fferm Glynllifon, mae'r tŷ crwn a godwyd i'r gwartheg, a'r uned foch o'r radd flaenaf.

Yn ogystal, mae gan y campws ganolfan astudiaethau anifeiliaid, canolfan beirianneg, a choedwig a melin lifio.

Mae'r bloc addysgu o'r radd flaenaf ac yn cynnwys cyfleusterau dysgu modern, ystafelloedd TG, yn ogystal â llyfrgell a chanolfan adnoddau, darlithfa fawr, dwy ystafell bwrpasol i anifeiliaid egsotig a'r cwrs nyrsio milfeddygol, ynghyd â cheginau ac ystafelloedd gwaith ar gyfer yr Adran Sgiliau Byw'n Annibynnol.

Pwrpas y Swydd

Sicrhau bod y fferm yn rhedeg yn effeithlon ac effeithiol i'r safonau uchaf i gefnogi anghenion academaidd y Coleg drwy'r defnydd o arfer gorau safonau diwydiant.

Noder: Mae'n bosibl y bydd y broses ddethol ar gyfer y swydd wag hon yn cael ei chynnal ym mis Ionawr 2024

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/133/23

Cyflog
£10,737.26 - £22,511.65 £10,737.26 - £22,511.65 y flwyddyn Telerau ac amodau cyflogaeth Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

Lleoliad Gwaith
 • Glynllifon

Hawl gwyliau
31 diwrnod y flwyddyn (01 Hydref i 30 Fedi).

Patrwm gweithio
39 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
06 Rhag 2023
12:00 YH(Ganol dydd)