MANYLION
  • Lleoliad: Five Roads CP, Five Roads, Llanelli, Llanelli,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Cinio - Ysgol Pum Heol

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

5 awr yr wythnos (1 awr y dydd).

Rôl goruchwyliwr amser cinio yw sicrhau diogelwch a lles disgyblion yn ystod yr egwyl ganol dydd. Bydd hyn yn golygu goruchwylio disgyblion yn effeithiol yn safle'r ysgol ac yn ei chylch.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Neris Thomas-Samuel ar 01269 860498 / Thom-samun@hwbcymru.net

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: