MANYLION
  • Lleoliad: Bangor,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynghorwr Myfyrwyr, Tymor yn Unig (Llangefni)

Grwp Llandrillo Menai
Darparu gwasanaeth cynghori a chefnogi effeithiol, effeithlon a chyfeillgar i ddarpar fyfyrwyr a dysgwyr sy'n astudio yng Ngholeg Menai. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys gweithio wrth ddesg gymorth gan gynorthwyo dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio, darparu cymorth a'u cyfeirio fel y bo briodol, darparu gwybodaeth ac arweiniad ar amrediad o ddarpariaethau a gwasanaethau ariannol i fyfyrwyr, gweinyddu cronfeydd cyllid myfyrwyr, derbyn a chofnodi ceisiadau gan fyfyrwyr am wasanaethau ariannol, mewnbynnu a chadw cofnodion o ddata.

Byddwch yn gallu dangos bod gennych brofiad o weithio mewn swydd sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid a bydd arnoch angen sgiliau TG da. Mae'n hanfodol fod gennych sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid a chyfathrebu o'r radd flaenaf. Mae'r gallu i fod yn hyblyg a gweithio mewn amgylchedd deinamig yn hanfodol.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/127/23

Cyflog
£16,448.39 - £19,324.10 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Bangor
  • Llangefni

Hawl gwyliau
Hawl Gwyliau wedi ei gynnyws yn y cyflog o nodir

Patrwm gweithio
29.5 awr yr wythnos, 43 wythnos y flwyddyn (Yn ystod tymhorau'r Coleg)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
01 Rhag 2023
12:00 YH(Ganol dydd)