MANYLION
  • Lleoliad: Place of work to be discussed,
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Gweinyddol Prosiect Lluosi (2 swydd) - dros dro hyd at Rhagfyr 2024

Cynorthwyydd Gweinyddol Prosiect Lluosi (2 swydd) - dros dro hyd at Rhagfyr 2024

Grwp Llandrillo Menai
Bydd y Cynorthwywyr Gweinyddol yn gyfrifol am gefnogi'r tîm Lluosi (prosiect cyffrous fydd yn darparu cyrsiau rhifedd i oedolion yng Ngwynedd, Môn, Conwy a Dinbych er mwyn cynyddu eu hyder a sgiliau rhifedd neu i weithio tuag at gymhwyster).

Mae'r rôl hon yn cynnwys rheoli dogfennaeth, trefnu cyfarfodydd mewnol ac allanol gyda phartneriaid a rhanddeiliad a chynorthwyo'r rheolwr prosiect i gadw cofnodion cywir, gan gyfrannu yn y pen draw at effeithlonrwydd a llwyddiant y prosiect.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CM/122/23

Cyflog
£21, 514 - £22, 785 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Lleoliad gwaith i'w drafod

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn yn ogystal â Gwyliau'r Banc a Diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 Awr yr wythnos

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
30 Tach 2023
12:00 YH(Ganol dydd)