MANYLION
  • Lleoliad: Bancffosfelen CP, Pontyberem, Llanelli, Llanelli,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol Bancffosfelen

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

3.75 awr yr wythnos.

Oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener.

£12.05 yr awr

Rydym yn chwilio am rywun i paratoi a gweini brecwast a dyletswyddau cyffredinol y gegin, a'r ystafell fywta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri, dylletswyddau cegin a glanhau eraill.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jeanette Benson ar 07880 504060 / JBenson@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'Eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: