MANYLION
  • Lleoliad: Hendy CP, Hendy, Pontardulais, Llanelli,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Ionawr, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Hebryngwr Ysgol - Ysgol Hendy

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

7.50 awr yr wythnos.

Byddwch yn aelod o dîm ymroddedig sy'n gyfrifol am ddiogelwch pobl ifanc sy'n teithio i'r ysgol ac oddi yno.

Byddwch yn gweithio ar ddechrau ac ar diwedd y diwrnod ysgol.

Byddwch yn derbyn gwisg ac offer diogelwch arbennig a hyfforddiant.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am wybodaeth bellach neu sgwrs anffurfiol ar swyddi uchod cysylltwch ar Uned Diogelwch Ffyrdd ar 01267 228285.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'Eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: