MANYLION
  • Lleoliad: Glynllifon,
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £19.00 - £22.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd Sgiliau Byw yn Annibynnol, Dros Dro

Darlithydd Sgiliau Byw yn Annibynnol, Dros Dro

Grwp Llandrillo Menai
1. To provide high quality teaching, to create effective opportunities for learning and to enable all learners to achieve to the best of their ability.

2. Provide excellent extracurricular experiences for our learners.

3. Maintain the high standards of the provision with the support given to the learners.

4. Ensure that the Group's policies and procedures are followed.

5. Supporting learners to succeed in order to achieve their targets or higher, challenging and stretching our learners.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CMD/120/25

Cyflog
£19.61 - £30.31 yr awr sy'n cynnwys hawl gwyliau, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Glynllifon

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys y raddfa'r awr a nodir

Patrwm gweithio
Hyd at 10 awr yr wythnos (Patrwm gwaith i'w gytuno yn ddibynnol ar argaeledd)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau
28 Tach 2023
12:00 YH(Ganol dydd)