MANYLION
  • Lleoliad: Canolfan Addysg y Bont,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Canolfan Addysg y Bont

Cyflog: £18,131 - £19,061 y flwyddyn

Oriau: 32.5 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Dros dro - hyd at 31 Awst, 2024. Mae rhan o'r swydd yma yn cael ei hariannu gan Grant

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Canolfan Addysg y Bont, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7PG

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Tachwedd, 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.