MANYLION
  • Lleoliad: Bangor,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Mentor Cynhwysiant, Tymor yn Unig hyd at 31 Gorffennaf 2024 - Coleg Menai, Bangor

Grwp Llandrillo Menai
Darparu cefnogaeth ac arweiniad i ddysgwyr (a staff sy'n gweithio gyda nhw) drwy ddiddymu'r rhwystrau i ddysgu er mwyn hyrwyddo cyfranogiad effeithiol, gwella dysgu unigol, codi dyheadau a chyflawni potensial llawn.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/117/23

Cyflog
£14,125 - £14,595 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Bangor

Hawl gwyliau
Hawl Gwyliau i'w gynnwys yn y raddfa gyflog a nodir

Patrwm gweithio
28 awr - 4 diwrnod yr wythnos (09:00 - 16:30, 7 awr y diwrnod) 38 wythnos y flwyddyn (yn ystod gwyliau'r Coleg)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
27 Tach 2023
12:00 YH(Ganol dydd)