MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Technegydd - Gweithdy Plastro, Tymor yn Unig

Grwp Llandrillo Menai
Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CL/079/23

Cyflog
£18,665 - £19,768 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn, ynghyd â dyddiau Gwyliau Banc ac Effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos, 38 wythnos y flwyddyn (yn ystod tymhorhau'r Coleg)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
27 Tach 2023
12:00 YH(Ganol dydd)