MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £29,295.00 - £29,295.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 06 Ionawr, 2022 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Asesydd - Disgyblaethau Amrywiol

Asesydd - Disgyblaethau Amrywiol

Coleg Sir Benfro
Helpwch ni i greu gweithlu gwell ar gyfer cenhedlaeth y dyfodol!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn swydd a all fod naill ai'n llawn amser neu'n rhan amser ac wedi gweithio'n hyblyg o amgylch ymrwymiadau eraill?

Os felly, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn gweithio i Goleg Sir Benfro fel Asesydd. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Aseswyr o fewn y meysydd arbenigol canlynol:
Trydanol
Cerbyd Modur
Plymio
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae natur y rôl yn golygu eich bod chi'n gallu gweithio'n hyblyg o'ch cartref ond byddwch chi hefyd yn cwrdd yn rheolaidd â chyflogwyr a phrentisiaid a chyd-aelodau o'r tîm yn y coleg ac yn y gweithle.

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod rôl yr Asesydd ymhellach, e-bostiwch yr Adran Adnoddau Dynol: hr@pembrokeshire.ac.uk erbyn dydd Llun 6ed Ionawr 2022.
Sylwer, bydd y Coleg ar gau am y cyfnod rhwng 22 Rhagfyr 2021 a 3 Ionawr 2022 ac felly ni ymatebir i ymholiadau yn ystod y cyfnod hwn.