MANYLION
  • Lleoliad: Vale of Glamorgan, Vale of Glamorgan, CF63 4RU
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £18,562 - £18,562
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Tachwedd, 2021 10:20 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwy-ydd Addysgu Gradd B (Lefel 1)

Cynorthwy-ydd Addysgu Gradd B (Lefel 1)

Cyngor Bro Morgannwg
Am y Rôl
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): SNPS-LSA1
Manylion am gyflog: Gradd 2, PCG 3, £18,065 pro rata
Diwrnodau / Oriau Gwaith: 30 awr Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu
Parhaol/Dros Dro: Dros dro oherwydd cyllid ADY

Disgrifiad:
Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas yn awyddus i benodi person ymroddedig, hyblyg a gwydn i gefnogi plentyn sydd â Chynllun Datblygu Unigol yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae rhywfaint o brofiad blaenorol o gefnogi plant ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol yn ddymunol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddisgwyliadau uchel ohonynt eu hunain, y gallu i gefnogi'r disgybl i gyflawni ei botensial llawn a meithrin perthynas waith gref â'r holl randdeiliaid.
Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd fod yn barod i gynnal ethos Cristnogol yr ysgol.