MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £27,491.00 - £42,333.00
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 08 Rhagfyr, 2021 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro/Athrawes Ieithoedd a Dyniaethau

Athro/Athrawes Ieithoedd a Dyniaethau

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu
Ysgol: Ysgol Uwchradd Caergybi
Cyflog: £27,491 - £42,333 y flwyddyn
Oriau: Rhan amser (0.6 yr wythnos)
Cytundeb: Dros Dro (Ionawr 2022 - 31 Awst 2022)

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.
Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.
Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Lyn Cuffin, Ysgol Uwchradd Caergybi, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1NP neu CuffinL@Hwbcymru.net
Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mercher, 8 Rhagfyr, 2021.
JOB REQUIREMENTS
Gweler Swydd Ddisgrifiad.