MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £8,628.00 - £8,628.00
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 03 Rhagfyr, 2021 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 1

Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 1

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu
Ysgol: Ysgol Rhyd y Llan
Cyflog: Gradd 1, £8,628 y flwyddyn
Oriau: 20 awr yr wythnos, tymor ysgol (39 wythnos y flwyddyn)
Cytundeb: Dros Dro - Cyfnod Mamolaeth

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.
Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.
Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Rhyd y Llan, Llanfaethlu, Caergybi, Ynys Môn, LL65 4PH.
Ymholiadau: Ffonio'r ysgol yn ystod oriau arferol 01248 712287, yn ystod hanner tymor cysylltwch ag Wendy Williams - YDHCSG2@ynysmon.gov.uk.
Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr, 2021.

JOB REQUIREMENTS
Gweler Swydd Ddisgrifiad.