MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £41,919.00 - £48,770.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Tachwedd, 2021 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Rheolwr Maes Cwricwlwm (Peirianneg Fecanyddol a Morol)

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Peirianneg Fecanyddol a Morol)

Coleg Sir Benfro
Ydych chi'n chwilio am rôl reoli gyda choleg gwledig sy'n edrych i’r dyfodol ac yn perfformio'n dda yn ardal hardd Parc Cenedlaethol Sir Benfro? Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig i reoli pob agwedd ar Addysg Bellach, Addysg Uwch a gweithgaredd masnachol yn yr adran Beirianneg sy'n cynnwys y disgyblaethau canlynol; Weldio a Ffabrigo, Peirianneg Fecanyddol (academaidd ac ymarferol) a Pheirianneg Forol. Bydd datblygiadau cyffrous yn y dyfodol yn cynnwys datblygu rhaglenni ar gyfer y diwydiant adnewyddadwy, gan gynnwys Hydrogen a gwynt arnofio ar y môr.

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Peirianneg Fecanyddol a Morol)

Manylion Cyflog: Graddfa MS1–MS6 (£41,919—£48,770 pro rata)
Mae cyfraniad at gostau adleoli ar gael
Math o Gontract: Cyflogedig (Rheoli) - Parhaol
Oriau gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos
Hawl Gwyliau: 37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg er effeithlonrwydd (y flwyddyn)