MANYLION
  • Lleoliad: Swansea, Swansea, SA12FA
  • Testun: Gweithiwr Hwb Lles
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £22,000 - £25,000
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 5:00 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Iechyd a Lles

Swyddog Iechyd a Lles

Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe
Rydym yn bwriadu recriwtio Swyddog Iechyd a Lles dros dro tan ddiwedd Rhagfyr 2024 gyda phosibilrwydd o estyniad i Fawrth 2025. Bydd y rôl hon yn cynnwys gyda'r nos ac ar rai penwythnosau.

Byddwch yn cyfrannu’n rhagweithiol at iechyd a lles pobl yn y gymuned leol ac ehangach drwy gefnogi datblygiad a chyflwyniad ein prosiectau iechyd a lles ar draws yr elusen sy’n gysylltiedig â ffyrdd iach o fyw, iechyd a lles corfforol a meddyliol/emosiynol.