MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Gweinyddwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £18,666.00 - £22,995.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Tachwedd, 2021 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cyfrifon

Cynorthwyydd Cyfrifon

Coleg Sir Benfro
Manylion Cyflog: Graddfa: BS12 - 18 BAR 19 - 21
Ar hyn o bryd £18,666 - £21,189 BAR £21,446 - £22,995
Oriau Gwaith: 37 awr dros 5 diwrnod
Math o Gontract: Cyflogedig - Parhaol
Cymwysterau: Bydd y Coleg yn eich cefnogi chi i ennill cymhwyster cyfrifon a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.
Os oes gennych gymhwyster AAT llawn, gallai'r rôl hon gynnig cyfle dilyniant ar eich taith broffesiynol.
Profiad: Mae'n fanteisiol bod â phrofiad diweddar, perthnasol o weithio mewn rôl sy'n gysylltiedig â chyllid.

Manylion:
Bydd gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cynnwys: adrodd ar y gyllideb, paratoi cyfrifon rheoli, Ffurflenni TAW a chysoniadau Mantolen.
Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol a blaenoriaethu tasgau yn hanfodol, ynghyd â sgiliau TG rhagorol gan gynnwys hyfedredd wrth weithio â Microsoft Excel a defnyddio meddalwedd ariannol. Mae angen rhywun sy'n ymfalchïo mewn cwblhau eu gwaith i safon uchel arnom, gyda sylw manwl i fanylion wrth weithio tuag at a chwrdd â therfynau amser heriol. Yn yr un modd â'r mwyafrif o swyddi sy'n gysylltiedig â chyllid, mae'n hanfodol gweithio'n hyblyg ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn academaidd.
Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 28 Tachwedd 2021