MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu 1:1
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £12,101 - £12,343
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 26 Tachwedd, 2021 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2 - Ysgol Llanfairpwll

Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2 - Ysgol Llanfairpwll

Cyngor Sir Ynys Mon
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Manylion Swydd Wag
Crynodeb
Lleoliad: Ysgol Llanfairpwllgwyngyll
Math Swydd: Dros Dro - Rhan Amser
Categori: Dysgu (Ysgolion)
Dyddiad Cau: 26/11/2021
Cyfeirnod: AD162809-4
Disgrifiad
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Llanfairpwll

Cyflog: Gradd 2, £12,101 - £12,344 y flwyddyn

Oriau: 27.5 awr yr wythnos (39 wythnos)

Cytundeb: Dros Dro

Dyddiad Cychwyn: Cyn gynted a phosib

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llanfairpwll, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 5TX

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 26ain Tachwedd, 2021

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.
JOB REQUIREMENTS
Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.