MANYLION
  • Lleoliad: Noted in the Job Description,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 02 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cyd-gysylltydd Cwricwlwm Prosiect Multiply - Gwynedd (Cyfnod Penodol)

Grwp Llandrillo Menai
Pwrpas y swydd

Bydd yn gyfrifol am gefnogi'r Rheolwr MULTIPLY i farchnata a hybu darpariaeth y prosiect ac i sicrhau bod y ddarpariaeth yn cwrdd ag anghenion rhan-ddalwyr a phartneriaid. Bydd gofyn cyd-weithio yn agos gyda'r Cyd-gysylltydd Ymgysylltu i sicrhau fod targedau recriwtio yn cael eu cyfarfod.

Mae'n bosibl y bydd gofyn gweithio gyda'r nos ac ar ddyddiau Sadwrn, ac am hynny rhoddir amser i ffwrdd yn ystod yr wythnos.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CM/013/23

Cyflog
£29,060.92 - £31,006.69 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â Gwyliau'r Banc a Diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 hours per week

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
02 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)