MANYLION
  • Lleoliad: Noted in the Job Description,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cyd-gysylltydd Ymgysylltu Prosiect (Prosiect Multiply) - Conwy

Grwp Llandrillo Menai
Bydd yn gyfrifol am gefnogi'r Rheolwr MULTIPLY i farchnata a hybu darpariaeth y prosiect. Bydd angen gweithio'n gyda cynrhychiolwyr o'r awdurdod lleol i adnabod a datblygu cyfleoedd ymgysylltu newydd.

Bydd yn gyfrifol am ymgysylltu â rhanddeiliaid cymuned a datblygu rhwydweithiau newydd. Bydd angen cydweithio'n agos gyda'r cyd-gysylltydd cwricwlwm er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn cyfarfod ag anghenion partneriaid ac er mwyn sicrhau cyrraedd targedau'r prosiect.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CM/016/23

Cyflog
£29,060.92 - £31,006.69 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â Gwyliau Banc a Diwrnodau Effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos. Mae'n bosibl y bydd gofyn gweithio gyda'r nos ac ar ddyddiau Sadwrn, ac am hynny rhoddir amser i ffwrdd yn ystod yr wythnos.

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
05 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)