MANYLION
  • Lleoliad: Noted in the Job Description,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Trosglwyddo Iechyd Meddwl a Lles, dros dro hyd at 31 Gorffennaf 2024

Grwp Llandrillo Menai
Swydd weinyddol newydd a chyffrous am gyfnod penodol yw hon yng Ngrŵp Llandrillo Menai. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Lles Gwasanaethau i Ddysgwyr (diogelu), Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, y Cydlynwyr Cymorth Dysgu, a Staff Lles a Chynhwysiant mewn Ysgolion, yn ogystal â Meddygon Teulu, y Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc (CAMHS) a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion, i sicrhau bod dysgwyr ag anghenion iechyd meddwl ac/neu anghenion diogelu'n trosglwyddo'n ddidrafferth i'r coleg o ysgolion a lleoliadau eraill a'u bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/008/23

Cyflog
£29,060.92 - £31,006.69 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â gwyliau banc a diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
29 Medi 2023
12:00 YH(Ganol dydd)